Monthly Archive: September 2017

pengkhianatan-g30s-pki-_170929140057-576.jpg 0

Aidit di Antara Sukarno dan Soeharto

ceramah.xyz, Oleh: Karta Raharja Ucu, wartawan Republika DN Aidit itu orang yang berapi-api bila berpidato, Perkataan Alwi Shahab membuka percakapan dengan ceramah.xyz, Kamis (28/9) di ruang kerjanya. Sejarawan yang Empati merasakan peristiwa sejarah pengkhianatan...

Karya yang Ikhlas yang Akan Abadi 0

Karya yang Ikhlas yang Akan Abadi

IMAM AS SYAFI’I kala itu sedang mencatat pendapat-pendapatnya menganai fiqih dan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Datanglah Al Muzani, muridnya yang mengatakan,”Semoga Allah merahmati kita, sesungguhnya para pengikut Malik dan Abu Hanifah menulis banyak buku dan...

Dari Isya hingga Shubuh Mengkaji Al Qur`anSebelum fajar tiba, seorang lelaki berkunjung kepada Imam As Syafi’i. Lelaki itu pun mendapati Imam As Syafi’i sedang mengkaji Al Qur`an. “Di waktu seperti ini kita mengkaji Al Qur`an?” Tanya lelaki itu terheran. “Sesungguhnya aku menjalankan hal ini sejak setelah shalat isya. Aku mengkaji mengenai hukum-hukum di Al Qur`an”, jawab Imam As Syafi’i. 0

Dari Isya hingga Shubuh Mengkaji Al Qur`anSebelum fajar tiba, seorang lelaki berkunjung kepada Imam As Syafi’i. Lelaki itu pun mendapati Imam As Syafi’i sedang mengkaji Al Qur`an. “Di waktu seperti ini kita mengkaji Al Qur`an?” Tanya lelaki itu terheran. “Sesungguhnya aku menjalankan hal ini sejak setelah shalat isya. Aku mengkaji mengenai hukum-hukum di Al Qur`an”, jawab Imam As Syafi’i.

Sebelum fajar tiba, seorang lelaki berkunjung kepada Imam As Syafi’i. Lelaki itu pun mendapati Imam As Syafi’i sedang mengkaji Al Qur`an. “Di waktu seperti ini kita mengkaji Al Qur`an?” Tanya lelaki itu terheran. “Sesungguhnya...