DUKUN YANG BERTEMU RASULULLAH DAN PELUK ISLAM DENGAN tips ANEH

saat Umar bin Al-Khattab r.a menyampaikan khutbah kepada orang ramai di atas mimbar Rasulullah S.a.w, tiba-tiba dia mengatakan; “Wahai sekelian manusia, apakah ada di antara kalian yang bernama Sawad bin Qarib?” Namun tak ada seorang pun membagikan jawaban di tahun itu.
Dan saat tahun berikutnya tiba, Umar dalam khutbahnya bertanya lagi; “Apakah di antara kalian ada Sawad bin Qarib?” 
Lalu kutanyakan,” lanjut al-Barra’, “Wahai Amirul Mukminin, siapakah Sawad bin Qarib itu?”
Umar r.a menjawab; “Sesungguhnya Sawad bin Qarib itu memulakan keIslamannya dengan suatu yang aneh.” saat inilah Sawad  muncul. Umar r.a berkata; “Wahai Sawad, beritahukan kepada kami mengenai awal keIslamanmu, bagaimana kejadiannya?”
Sawad r.a menjawab, “Sungguh aku dulu pernah menetap di India dan aku mempunyai seorang kawan dari bangsa jin. Dan di suatu malam, saat aku sedang tidur, tiba-tiba jin itu datang dalam tidurku, dan ia berkata kepadaku; “Bangunlah, fahami dan berfikirlah bila engkau memang berakal. Sesungguhnya telah diutus seorang Rasul dari Lu-ai bin Ghalib.
Setelah itu dia bersenandung;
Aku kagum dengan para jin dan upayanya
Menaiki unta diikat dengan talinya
Pergi ke Mekkah untuk mencari petunjuk
Tidaklah jin yang bagus itu sama dengan jin yang Dursila
Maka, bangkitlah untuk menemui orang pilihan dari Bani Hasyim
dan arahkanlah pandanganmu kepada puncaknya.”
Lebih lanjut Sawad berkata, “Lalu ia membangunkan ku dan mengejutkan ku seraya berkata, “Wahai Sawad bin Qarib, sesungguhnya Allah telah mengutus seorang Nabi, bangkit dan pergilah kita kepadanya, nescaya kita akan mendapat petunjuk.
di malam kedua dan malam ketiga jin itu datang bersenandung lagi.
Seterusnya Sawad bin Qarib menceritakan, “Setelah aku mendengarnya berkali-kali, malam demi malam, maka timbullah dalam hatiku dengan kehendak Allah kecintaan kepada Islam, berkenaan dengan perkara Rasul Allah S.a.w. setelah itu aku ambil pelanaku lalu kuikatkan di kenderaanku dan menaikinya, dan aku tak menjalankan hal lain sehingga aku mendatangi Rasulullah S.a.w.
Ternyata beliau sedang berada di kota, iaitu Makkah, sedang orang-ramai telah mengelilingi beliau. Setelah Nabi S.a.w melihatku maka beliau berkata; “Selamat datang wahai Sawad bin Qarib, kami telah mengetahui sebab kedatanganmu.”
Katanya lagi, “Maka ku katakan; “Ya Rasulullah, aku telah membuat syair, maka dengarkan lah.” Maka beliau pun bersabda; “Ucapkanlah wahai Sawad.” Lalu ku ucapkan;
“Telah datang kepadaku seorang kawan dari jin di tengah malam di waktu tidur
Dia bukanlah seorang pendusta, menurut pengalamanku
Tiga malam berturut-turut, setiap malam ia katakan;
Ia telah datang kepadamu, kepadamu seorang Rasul dari Lu-ai bin Ghalib
Aku pun bergegas menyingsingkan kain
Berkenderaan unta yang besar pipinya di tengah padang pasir
Maka, aku bersaksi bahawasanya hanya Allah sebagai Rabb
dan tiada yang lain, dan sesungguhnya engkau telah
diberi kepercayaan kepada setiap yang ghaib.
Dan engkaulah Rasul yang mempunyai jalan paling dekat
kepada Allah, wahai putera orang-orang mulia lagi bagus.
Maka, perintahkan kepada kami apa yang engkau bawa, wahai Rasul yang terbaik.
Sekalipun di antara apa yang dibawa itu berkenaan
uban orang-orang yang luhur
jadilah engkau pemberi syafaat bagiku,
di hari tak ada lagi yang Bisa memberi syafaat kecuali
dirimu, sungguh Sawad bin Qarib sangat memerlukan.”
Rasulullah S.a.w pun tersengih sehingga nampak gigi-gigi geraham beliau, lalu bersabda kepadaku, “Beruntunglah engkau wahai Sawad.”

setelah itu Umar r.a bertanya kepadanya, “Apakah kawanmu dari jin itu masih juga datang sekarang?” Dia menjawab; “Sejak aku membaca Al-Quran, ia tak lagi datang. Sungguh, ganti yang bagus dari jin ialah Kitab Allah ‘Azza wa Jalla

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *