HIKAM ATHAILLAH SYARAH IBN AJIBAH KE 36 : JENIS JENIS MATA DALAMAN

Menurut Kalam Hikmah ke 36 Al-Arifbillah Syeikh Ahmad Ibnu Athaillah As kandary:

 “Cahaya mata dalaman membolehkan kalian melihat kedekatan-Nya kepada kalian. Sumber mata dalaman membolehkan kalian melihat kewujudan kalian dengan kewujudan kalian. Kebenaran mata dalaman membolehkan kalian melihat kewujudan-Nya,  bukan kewujudan atau kewujudan kalian sendiri. “Allah ada dan tiada apa-apa dengan Dia. Dia sekarang seperti Dia. “

Mata dalaman yaitu mata hati sebagai pemandangan penglihatan kapal. Jadi mata dalaman melihat makna halus cahaya, sementara penglihatan normal melihat benda fizikal padat gelap.

Mata dalaman yang melihat cahaya makna halus yaitu lima jenis. Satu jenis yaitu penglihatan yang rusak yang buta dan oleh itu ia menafikan cahaya sebenar yang asasnya.

 

Sidi al-Busiri berkata:

Mata menafikan cahaya matahari oleh ophthalmia,   dan mulut menafikan rasa air dari penyakit. Ini yaitu mata dalaman orang-orang kafir.

Allah SWT berfirman, “Bukan mata mereka buta, akan tetapi hati mereka dalam buta yang buta.” (22:46)

Satu lagi kategori mempunyai penglihatan yang bagus akan tetapi mereka disekat oleh kelemahan Etos mereka kerana penyakit yang mereka miliki. Jadi mereka mengesahkan cahaya, akan tetapi mereka tak cukup kuat untuk menyaksikannya atau untuk melihat kedekatan atau jaraknya. Ini yaitu hati umat Islam yang biasa.

Satu lagi kategori terdiri daripada orang-orang yang penglihatannya yaitu kukuh dan agak kuat supaya mereka dekat dengan mata mereka terbuka, akan tetapi kerana kekuatan sinar mereka tak Bisa membuka mata mereka dan supaya mereka melihat sinar cahaya dekat kepadanya.

 Itulah orang biasa yang mengarahkan diri mereka sendiri. Maqam ini dipanggil “Maqam sinar mata dalaman”.

Namun kategori lain mempunyai penglihatan yang kuat dan membuka mata mereka dan melihat cahaya merangkumi mereka sehingga mereka lenyap dari diri mereka sendiri dengan menyaksikan cahaya.

Ini yaitu untuk elit mereka yang mengarahkan diri mereka dan maqam ini dipanggil “Maqam mata / sumber mata dalam.”

Kategori terakhir mempunyai  sinaran yang bagus dan cahaya yang kuat dan cahayanya mencapai cahaya sumbernya dan ia hanya melihat cahaya asas dan menafikan bahawa ada apa-apa selain cahaya asas.

“Allah ada dan tak ada apa-apa dengan Dia, Dia sekarang seperti Dia.”

Ini dipanggil “Kebenaran mata dalaman”.

Sebab itu dipanggil “sinar mata dalaman” ialah apabila orang di maqam itu melihat kewujudan makhluk yang luar biasa, ia dicap di cermin mata dalamannya dan sehingga ia menutupnya dari menyaksikan cahaya dari sumbernya , akan tetapi apabila ketumpatannya menjadi Anemia dan buktinya bercahaya, dia melihat sinar cahaya dekat dari luarnya, dan jadi dia merasakan sinar akan tetapi tak melihat cahaya.

Ini yaitu cahaya iman, dan ia yaitu “Maqam pengetahuan kepastian”.

Alasannya dipanggil “mata mata dalaman” ialah apabila dia kuat dan kuat, matanya terbuka dan dia melihat cahaya sebagai merangkumi dan terhubung kepadanya dan oleh itu dipanggil mata mata dalaman kerana ia membuka dan melihat apa yang tersembunyi kepada orang lain. Inilah “stesen mata / sumber kepastian”.
Alasan ia dipanggil “kebenaran mata dalaman” yaitu apabila mata dalaman merasakan Real dari sumbernya dan menarik diri dari cahaya perkara sekunder dengan cahaya akar, ia dipanggil “kebenaran mata dalaman” kerana ia menyangka bahawa ia yaitu dari Real dan tak hadir untuk menyaksikan penciptaan. Ini yaitu “stesen kebenaran kepastian”.
Jadi sinar wawasan yaitu cahaya iman untuk orang-orang yang berjaga-jaga; sumber mata dalaman yaitu cahaya ihsan untuk orang yang menyaksikan; dan kebenaran mata dalaman yaitu cahaya ketegasan dan kesempurnaan untuk rakyat ucapan langsung. Atau kalian boleh hari bahawa sinar mata dalaman merujuk kepada cahaya pengetahuan kepastian, cahaya mata dalaman kepada cahaya sumber kepastian, dan kebenaran mata dalaman yaitu terang kebenaran kepastian.
Jadi pengetahuan kepastian yaitu untuk rakyat bukti dan keterangan; mata / sumber kepastian yaitu untuk orang-orang yang melancarkan dan Elaborasi; dan kebenaran kepastian yaitu untuk rakyat menyaksikan dan penglihatan langsung.
Contohnya seperti seseorang yang mendengar Makkah akan tetapi tak melihatnya. Inilah pengetahuan kepastian baginya. Apabila dia melihat ke bawah dan melihatnya akan tetapi tak memasukinya, ia yaitu sumber kepastian.
Apabila dia masuk dan tetap berada di dalamnya, itu yaitu kebenaran kepastian. Ia yaitu sama untuk pencari kebenaran.
Selagi dia berada di luar tabir, dimusnahkan dalam tindakan, dia berada dalam pengetahuan kepastian. Apabila dia melihat penghapusan wujud dan tak tegas dalam penghapusan, itulah mata kepastian.
Apabila dia teguh dan tetap, itu yaitu kebenaran kepastian. Atau kalian boleh mengatakan bahawa sinar mata dalaman yaitu milik rakyat Global Mulk.
Mata mata dalaman yaitu untuk orang-orang Global Malakut dan kebenaran mata dalaman milik rakyat Global Jabarut. Atau kalian boleh mengatakan bahawa sinar mata dalaman yaitu milik orang-orang penghapusan dalam tindakan; mata mata dalaman kepada orang-orang yang dihancurkan dalam kewujudan, dan kebenaran mata dalaman kepada orang-orang penghapusan dalam penghapusan.
Sinar mata dalaman membuat kalian menyaksikan kedekatan kebenaran untuk kalian, iaitu ia mewajibkan kalian menyaksikan cahaya kebenaran kepada kalian.
Yang Mahakuasa berkata, “Kami menciptakan manusia dan Kami tahu apa yang dirasakan oleh dirinya sendiri, kami lebih dekat kepada Dia daripada urat leher rnya.” (50:16)
Yang Mahakuasa berkata, “Ia menyertai kita di mana aja kita berada.” (57: 4)
Mata mata dalaman membuat kalian menyaksikan ketidakhadiran kalian, iaitu kalian hilang dengan hilangnya Delusi kalian oleh kewujudannya, iaitu kewujudan Real kerana tak mungkin kalian menyaksikan Dia dan saksi selain Dia dengan kalian. Apabila Delusi meninggalkan kalian dan kalian dimusnahkan untuk kewujudan kalian, kalian akan menyaksikan Tuhan kalian dengan Tuhan kalian.
Ini yaitu Asterik pembukaan mata dalaman dan rawatan rahsia sebagai Syaikh ‘Abdu’r-Rahman al-Majdhub berkata:
“bila seseorang melihat Pencipta melalui makhluk yang fenomenal,  kekuatannya yaitu dalam keadaan buta mata dalaman bila seseorang melihat makhluk fenomenal oleh Pembuat mendapati penawar untuk rahsia dalaman.”
Jadi makna literalnya yaitu bahawa umat Islam biasa mempunyai mata batin yang buta walaupun pilihan yang telah disebutkan.
Mereka hanya tersumbat sementara penglihatan mereka yaitu bunyi, yang tak berlaku dengan mata dalaman orang-orang kafir. Mereka benar-benar buta.
Kebenaran dari segi mata membuat kalian menyaksikan kewujudan Allah sahaja, bukan kewujudan kalian kerana sumber kalian tak hadir, bukan kewujudan kalian, kerana kewujudan bukan hanya yang mempunyai kewujudan yang pasti, dan tak wujud dengan Allah.
“Allah ada dan tak ada apa-apa dengan Dia, Dia sekarang seperti Dia.”
Penambahan ini, walaupun tak dalam hadith, mempunyai makna yang munasabah kerana perubahan tak mungkin bagiNya.
Muhammad ibn ‘Ali ibn al-‘Arabi al-Hatimi berkata, “Barangsiapa menyaksikan bahawa makhluk-makhluk tak ada tindakan telah menang, siapa yang menyaksikan mereka tak mempunyai kehidupan yang telah menang, siapa yang menyaksikan mereka sebagai bukan kewujudan itu sendiri telah tiba.”
Sesiapa yang menyaksikan mereka dengan mata tanpa kewujudan, mempunyai sambungan yang kukuh.
Mereka tulis:

Sesiapa yang melihat penciptaan sebagai fatamorgana
     telah meningkat di atas tabir
Untuk kewujudan yang kalian lihat dijahit
     tanpa jarak atau kedekatan.
Tiada alamat olehnya
      atau Asterik alamat.

Allah tahu yang terbaik. setelah itu apabila hakikatnya, bahawa Allah sendiri mempunyai kewujudan, jangan biarkan himmah kalian melangkau kepada selain Dia kerana ia kekurangan.

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *