HIKAM ATHAILLAH SYARAH TO’FAKIR KE 26 : PERMULAAN TAWAKKAL DAN SUKSES KESUDAHANNYA

Kalam hikmah Ibn Ata’illah beliau berkata:
Asterik AKAN BERJAYA di AKHIR PERJUANGAN yaitu KUAT MENYERAH DIRI KEPADA ALLAH S.W.T di AWAL PERJUANGAN.
Hikmat  (26) merumuskan intisari kesemua Kalam Hikmat yang dihuraikan terlebih dahulu. Berserah diri kepada Allah s.w.t, bertawakal kepada-Nya dan mengembalikan segala urusan kepada-Nya yaitu jalan untuk mendekati Allah s.w.t. Kesemua ini boleh diibaratkan sebagai kenderaan, sementara ilmu dan amal diibaratkan sebagai roda. Sesiapa yang hanya membina roda akan tetapi tak membina kenderaan maka dia akan memikul roda bukan menaiki kenderaan. Dia akan keletihan dan berhenti di tengah jalan sambil asyik bermain-main dengan roda seperti kanak-kanak.

 Persoalan menyerah diri sering menimbulkan kekeliruan kepada orang yang berlarutan membincangkan mengenainya. Suasana hati dan darjat akal mengeluarkan berbagai-bagai huraian mengenai berserah diri kepada Allah s.w.t. Ada orang beranggapan berserah diri yaitu berpeluk tubuh, tak menjalankan apa-apa. Ada pula berpendapat orang yang berserah diri itu Hayati dalam ibadat semata-mata, tak memperdulikan kehidupan harian. Banyak lagi Asumsi dan pendapat yang dikemukakan dalam jelaskan mengenai berserah diri. Sifat orang yang berserah diri yaitu merujuk sesuatu perkara yang diperselisihkan kepada Allah s.w.t. Mereka tak taasub memegang sesuatu fahaman yang diperolehi melalui fikirannya atau pendapat orang lain. Mereka bersedia melepaskan fahaman dan pendapat peribadi sekiranya ia bercanggah dengan peraturan dan hukum Tuhan. Sewaktu Hayati di dalam Global ini lagi mereka mengembalikan segala urusan kepada Allah s.w.t kerana mereka yakin bahawa diri mereka dan urusan mereka akan kembali juga kepada Allah s.w.t di akhirat kelak. Perjumpaan dengan Allah s.w.t di akhirat menguasai tindakan mereka sewaktu Hayati di Global ini.
Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): “Apa jua perkara agama yang kita berselisihan  padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah; Hakim yang demikian kekuasaan-Nya ialah Allah Tuhanku; kepada-Nya jualah aku berserah diri dan kepada-Nya jualah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan)”. ( Ayat 10 : Surah asy-Syura )
Orang yang berserah diri kepada Allah s.w.t, mengembalikan urusan mereka kepada-Nya, meyakini bahawa golongan manusia yang benar-benar mengerti kehendak Allah s.w.t yaitu golongan nabi-nabi. Oleh itu pegangan dan tindakan para anbia mesti dijadikan sandaran dalam membentuk pegangan peribadi dan juga dalam menjalankan tindakan.
Dan ia (Yaakub) berkata lagi: “Wahai anak-anakku! Janganlah kita masuk (ke bandar Mesir) dari suatu pintu sahaja, akan tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlain-lain. Dan aku (dengan nasihatku ini), tak Bisa menyelamatkan  kita dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu (sebab dan musabab) itu hanya Eksklusif untuk Allah. Kepada-Nya jualah aku berserah diri, dan kepada-Nya jualah hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah diri”. ( Ayat 67 : Surah Yusuf )
Ayat di atas menceritakan sifat berserah diri yang ada di Nabi Yaakub a.s. Beliau a.s menasihatkan anak-anaknya yang sebelas orang itu memasuki kota Mesir melalui pintu-pintu yang berlainan. Ia menunjukkan Nabi Yaakub a.s mengakui tuntutan berikhtiar sebagaimana kedudukan mereka sebagai manusia. Walaupun begitu Nabi Yaakub a.s mengingatkan pula anak-anaknya bahawa mengikuti nasihat beliau a.s bukanlah Agunan yang anak-anaknya akan selamat dan mendapatkan apa yang mereka cari. Ikhtiar di zahir mesti disertai dengan iman di batin. Orang yang beriman meyakini bahawa Allah s.w.t sahaja yang mempunyai kuasa penentuan. Oleh yang demikian orang yang beriman dituntut supaya berserah diri kepada Allah s.w.t sahaja, tak berserah diri kepada yang lain, sekalipun yang lain itu yaitu malaikat, wali-wali ataupun ayat-ayat Allah s.w.t. Allah s.w.t yang menguasai malaikat, wali-wali dan ayat-ayat-Nya. Penyerahan bulat kepada Allah s.w.t bukan kepada sesuatu yang dinisbahkan kepada-Nya. Perkara ini dinyatakan oleh Nabi Hud a.s sebagaimana yang diceritakan oleh ayat berikut:
“Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kita! Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang Dinamis di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus”. ( Ayat 56 : Surah Hud )
Tuhan berada di atas jalan yang lurus. Tuhan tak mengantuk, tak lalai, tak Galat dan tak menjalankan kesilapan. Apa sahaja yang Tuhan lakukan yaitu benar dan tepat. Tuhan berbuat sesuatu atas dasar ketuhanan dan dengan sifat ketuhanan, tak ada pilih Afeksi. Dia yaitu Tuhan Yang Maha Adil. Pekerjaan-Nya yaitu adil. Dia yaitu Tuhan Yang Maha Mengerti dan Maha Bijaksana. Pekerjaan-Nya yaitu sempurna, teratur dan rapi. Dia yaitu Tuhan Pemurah dan Penyayang. Pekerjaan-Nya tak ada yang zalim. Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang bagus-bagus itu mengadakan peraturan untuk diikuti. Mengikuti peraturan-Nya itulah penyerahan kepada-Nya. Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman diperintahkan supaya menyampaikan kepada umat manusia apa yang datang daripada Allah s.w.t. Pekerjaan manusia yaitu menyampaikan. bila apa yang disampaikan itu tak diterima, maka serahkannya kepada Allah s.w.t. Dia mempunyai Arasy yang besar, yang memagari sekalian makhluk. tak ada makhluk yang Bisa menembusi Arasy-Nya. Arasy-Nya yaitu pagar Qadar. Apa yang dia ciptakan dan tentukan untuk makhluk-Nya dipagari oleh Arasy.
setelah itu bila mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai Muhammad): “cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepada-Nya aku berserah diri, dan Dia jualah yang mempunyai Arasy yang besar”. ( Ayat 129 : Surah at-Taubah )
Tauhid  yaitu kesudahan pencapaian. di peringkat ini, syirik tak ada lagi walaupun sebesar zarah. Dalam proses mencapai tauhid wajib ada pengasingan dan perbezaan antara Tuhan dengan yang selain Tuhan. tak boleh diadakan sekutu untuk Tuhan. tak boleh meletakkan anasir alam, amal, doa dan sebagainya di kedudukan yang boleh menyebabkan timbul Asumsi yang selain Tuhan itu mampu mencabar kekuasaan Tuhan. tak boleh terjadi ketaatan dan penyayangan terhadap sesuatu melebihi ketaatan dan penyayangan terhadap Allah s.w.t.
Katakanlah (wahai Muhammad): “bila bapa-bapa kita, dan anak-anak kita, dan saudara-saudara kita, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kita, dan kaum keluarga kita, dan harta benda yang kita usahakan, dan perniagaan yang kita bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kita sukai, – (bila semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kita cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan (daripada) berjihad untuk agama-Nya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-Nya (azab seksa-Nya); kerana Allah tak akan memberi petunjuk  kepada orang-orang yang fasiq (derhaka)”. ( Ayat 24 : Surah at-Taubah )
wajib difahamkan bahawa sekalipun hamba telah berserah diri kepada Allah s.w.t, tanpa Allah s.w.t menerimanya tak mungkin tercapai tujuannya. Penerimaan Allah s.w.t yang benar-benar membawa hamba kepada-Nya. Asterik Allah s.w.t menerima hamba-Nya ialah terdapat kecemerlangannya dimasa permulaan. Berlaku perubahan-perubahan kepada diri si hamba itu. Sifat buruknya terbuang dan sifat terpuji menghiasinya. Dia menjadi gemar beribadat dan berbuat taat. Semakin jauh perjalanannya semakin cemerlang hatinya. Dia diterangi oleh Nur Ilahi dan dikurniakan ilmu laduni, iaitu ilmu mengenal Allah s.w.t. Nur Makrifat menyinarinya, maka kenallah dia di Tuhannya.

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *