KITAB NASHAIHUL IBAAD (BAB EMPAT HAL….EMPAT KENIKMATAN YANG HAKIKATNYA HANYA Bisa DIRASAKAN OLEH EMPAT GOLONGAN

SYEIKH Hatim Al-Asham mengatakan: “Ada empat hal yang hakikatnya hanya Bisa diketahui oleh empat golongan yang pernah merasakannya, yaitu:
  1. masa muda tak terasa nikmatnya, kecuali untuk mereka yang sudah tua;
  2. keselamatan tak terasa nikmatnya, kecuali oleh mereka yang terkena musibah;
  3. kesehatan badan tak terasa nikmatnya, kecuali oleh mereka yang sedang sudah jatuh sakit; dan
  4. Hayati ini tak terasa nikmatnya, kecuali oleh mereka yang sudah mati.”

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:
“Barangsiapa menghendaki supaya Allah tak menghisab amalnya dan tak pula membeberkannya di hadapan semua makhluk, maka hendaknya ia berdo’a dengan do’a berikut ini setiap selesai menjalankan shalat: ‘Alloohumma inna maghfirotaka arjaa min ‘amalii wa inna rohmataka ausa’u min dzambii. Alloohumma illam akun an ablugho rohmataka fa rohmatuka ahlun an tablughonii li annahaa wasi’at kulla sya’in yaa arhamar roohimiin.’ 
(Ya Allah, sesungguhnya ampunan-Mu lebih aku harapkan daripada amalku dan sesungguhnya rahmat-Mu lebih luas daripada (banyaknya) dosaku. Ya Allah, apabila aku bukan termasuk mereka yang berhak untuk meraih rahmat-Mu, maka rahmat-Mu tentu Bisa meraihku, di karenakan rahmat-Mu meliputi segala sesuatu, wahai Dzat Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.)”

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *