ORANG YANG MENGIKUTI HAWA NAFSU…

Imam Ahmad Syihabuddin Bin Salamah Al-Qulyuby
Diceritakan bahwa ada seorang hamba dari Bani israel bernama Syeikh Barseso dia terkenal sebagai seorang hamba yang selama hidupnya mempunyai hati yang teguh di suatu saat ratu di negara tersebut melahirkan seorang anak perampuan kerena sang ratu merasa khawatir kalau nanti anaknya diganggu oleh laki-laki lalu dia menyerahkan anak perempuannya itu kepada Syeikh Barseso yang terkenal teguh itu hingga tak seorangpun tahu akan hal itu, anak itu pun Hayati di bawah asuhan Syeikh barseso waktupun terus berjalan hingga diapun menjadi seorang gadis yang rupawan saat itu datanglah iblis laknatulloh dengan bentuk orang tua dan memperdaya Barseso hingga di akhirnya kyai barseso menyetubuhi gadis itu dan akhirnya hamil.

saat kehamilannya semakin jelas iblis datang menemui kyai barseso dan berkata kepadanya : kita merupakan orang yang zuhud dan bila perempuan ini hingga melahirkan anak maka kita akan ketahuan kalau kita telah menjalankan zina, dan kita menjadi jelek dimata manusia, maka bunuhlah gadis itu sebelum ia melahirkan dan kuburlah dia, dan tiada satu orangpun yang tahu , setelah itu kyai barseso membunuh wanita itu dan memberitahukan di orang tuanya serta meminta ijin untuk menguburkannya.
setelah itu iblis  datang menghadap raja dangan wujud seorang laki-laki ngalim dan menceritakan kepada raja mengenai kisah seorang hamba dan anak perempuannya. Iblis berkata kepada raja: teliti dan robeklah perut mayat gadis itu, bila kita menemukan anak didalam perutnya maka aku benar bila tak kita boleh membunnuhku. Lalu sang raja mendatangi kuburan itu serta menggali dan mengeluarkan mayat itu dan merobek perutnya, ternyata menemukamn seorang anak didalam perut  mayat seperi yang dikatakan oleh iblis. setelah itu raja menangkap raja tersebut dan membawa ke negaranya serta menyalipnya. Iblis lalu mendatangi hamba yang sedang disalib.

Iblis berkata: kita telah menjalankan zina atas perintahku dan kita juga telah membunuh atas perintahku maka berimanlah kepadaku dan aku akan membebaskanmu dari siksaan raja, Barseso merasakan kebingungan yang luar biasa setelah itu dia beriman kepada iblis dengan Asa dibebaskan dari siksaan sang sang raja lalu Iblis berpaling jauh dan meniggalkan kai barseso.
Barseso berteriak kepada iblis:kenpa kita tak menolangku? Iblis menjawab: aku takut kepada Allah penguasa seluruh alam semesta iblispun pergi berlalu meninggalkan Barsseso.

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *