PERINGATAN ILAHI DALAM HADIS QUDSI : PERINGATAN KE DUA BELAS

Kitab Al-Mawa’idz fil Ahadis al-Qudsiyyah (Imam Al-Ghazali)

Allah berfirman:
Wahai manusia! Ingatlah di nikmat-Ku yang Ku berikan padamu. Penuhilah perjanjian yang kau ikat dengan-Ku, Aku akan memenuhi janji yang Ku ikat denganmu. Hanya kepada-Ku engkau kembali.
Sebagaimana tak mungkin engkau Bisa menemukan arah jalan tanpa petunjuk, maka demikian pula engkau tak akan menemukan jalan ke surga kecuali dengan amal perbuatan. Sebagaimana harta yang tak mungkin terkumpul tanpa jerih payah, demikian pula engkau tak akan masuk surga tanpa SABAR dalam menghamba kepada-Ku. Maka mendekatlah kepada Allah dengan ibadah sunah.
Carilah keridhoan-Ku dengan menyertai para ulama. di karenakan rahmat-Ku tak sekejap pun terpisah dari mereka. Allah berfirman:
“Wahai manusia!! Dengarkanlah apa yang Kukatakan. Barangsiapa yang Arogan di orang miskin, sungguh akan Aku kumpulkan di hari kiamat kelak dalam bentuk semut kecil. Barangsiapa yang merendahkan diri dan santun di orang miskin, maka dia akan Aku muliakan di Global dan akhirat.
Barangsiapa yang membeberkan rahasia orang miskin, maka kelak dihari kiamat akan Aku kumpulkan dalam keadaan terbeber rahasianya. Barangsiapa yang merendahkan orang miskin, maka ia sungguh menantang perang dengan-Ku.
Barangsiapa yang beriman kepada-Ku, malaikat akan menyalaminya di Global dan akhirat.”

Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *