SILSILAH KE 18 : HADHRAT YA’QUB CARKHI TAREKAT NAQSHABANDI , DUSHANBE, TAJIKISTAN, (762 – 851 H)

Dilahirkan di kota Jarkh, pinggiran Garnin, antara dua bandar Kandahar dan Kabul, di Transoxiana.
 
Meninggal di desa Hulgatu, di tarikh 5 Safar, 851 H. 

Hadhrat Maulana Khwajah Ya’qub Charkhi Rahmatullah ‘Alaih merupakan tergolong sebagai seorang pendukung agung serta tiang utama Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah. Menurut riwayat kehidupan semasanya beliau merupakan seorang yang menjadi tempat Acum untuk berbagai cabang ilmu khasnya dalambidang ilmu Syari’at dan Tariqat. Di samping beliau menyampaikan seruan Dakwah Tabligh dan memberi petunjuk nasihat menerusi lisan dan amal perbuatan, beliau juga turut melakukannya dengan Qalam dan Kertas.  

Setelah beliau mengambil jalan Tariqat dan menerima petunjuk dari Murshidnya yang agung Hadhrat Khwajah Khwajagan Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih, beliau telah menyebar serta mengembangkan ajaran-ajaran Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah sebagai menuruti pesanan wasiat Murshidnya sebelum beliau berpisah dari Murshidnya. 

Dalam kitab Risalah Abdaliyah karangan beliau ada dinyatakan riwayat bahawa saat hendak berpisah, Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih telah berpesan kepada Hadhrat Ya’qub Charkhi Rahmatullah ‘Alaih,  

 “Apa sahaja daripada pihak kami yang kita telah perolehi hendaklah kita menyampaikannya kepada Para Hamba Allah sebagai suatu sebab untuk kejayaan.”

setelah itu Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih mengucapkan sebanyak tiga kali sebagai mendoakannya,

 “Kami sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kami sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kami sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah.” 

Berdasarkan hal keadaannya ini beliau telah menyampaikan seruan Dakwah Tabligh dengan cara Khutbah dan Taqrir kepada para hadirin dan dengan cara penulisan surat-surat dan kitab-kitab kepada mereka yang ghaib. Menerusi keberkatan nasihat dan doa dari Murshidnya Hadhrat Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih, segala huraian dan penyampaiannya dalam menjalankan usaha Dakwah Tablighnya telah Bisa membagikan kesan kepada hati Para HambaNya. Allah Ta’ala telah mengurniakan keberkatan dalam Qalam penulisannya dan menjadikannya sebagai seorang pengarang kitab yang telah melahirkan banyak kitab-kitab bernilai dalam bidang Tafsir, Fiqah, Tasawwuf, Suluk Tariqat, Awrad dan Wazaif yang berkaitan dengan amalan Islam. Gaya penulisan dan huraian beliau merupakan begitu terhimpun serta tersusun dengan tips yang terbaik dan mentafsilkan Fenomena yang Ijmal merupakan antara kekhususan dalam gaya penulisannya. 

Kekhususan petunjuk dalam Tariqah Silsilah ‘Aliyah Naqshbandiyah merupakan dengan Ittiba’ yakni menuruti Syari’at Muhammadiyyah ‘Ala Sahibiha Alfu Alfu Solatan Wa Tahiyyah. Di Hepotenusa Para Pewaris dan Para Salikin Tariqat ini, hendaklah di Zahir berpegang teguh dengan amalan Syari’at dalam setiap urusan dengan sentiasa mendahulukannya dan melazimkan pengamalannya, mengutamakan amalan yang ‘Azimah atas amalan yang Rukhsah dengan melaksanakan tuntutan menurut turutan perkara-perkara yang Fardhu, Wajib dan Sunnah sehingga di keadaan Rukhsah sekalipun amalan Mustahab Syar’iyyah yakni disukai di Syari’at juga tak ditinggalkan. 

Suatu saat Hadhrat Maulana Ya’qub Charkhi Rahmatullah ‘Alaih telah bernasib bagus Bisa menziarahi Hadhrat Khwajah Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih dalam mimpi di Alam Ruhani. Hadhrat Maulana Ya’qub Charkhi Rahmatullah ‘Alaih telah bertanya kepada Hadhrat Khwajah Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih,

 “Apakah amalan yang apabila dilakukan akan membolehkan daku untuk bersama dengan tuan di Hari Qiyamat?” Hadhrat Khwajah Shah Bahauddin Naqshband Rahmatullah ‘Alaih berkata,

 “Menuruti Syari’at Muhammadi.” 

Tariqat dengan cara asalnya merupakan pengamalan yang menuruti Syari’at Muhammadiyyah ‘Ala Sahibiha Alfu Alfu Solatan Wa Tahiyyah dengan menjadikannya sebagai dalil dan memahami pengertian maknanya.
 
SIRI 2

Dia muncul di antara manusia berpakaian dalam dua pengetahuan, yang exernal dan dalaman. menjalankan-Nya dan watak begitu halus bahawa dia mencerminkan sifat-sifat Allah kepada semua orang. Dia kembali spiritualiti dalam Hukum Ilahi dan ia kembali Hukum Ilahi (shariat) dalam spiritualiti.
 
Orang-orang mengikutinya kerana jalannya merupakan yang terbaik, kerana ia mewarisi Pengetahuan mengenai yang ghaib dari Nabi .

Beliau dilahirkan di kota Jarkh, pinggiran Garnin, antara dua bandar Kandahar dan Kabul, di Transoxiana. Di masa mudanya beliau pergi ke bandar Herat untuk mendidik dirinya sendiri. Dia setelah itu pergi ke Mesir di mana ia belajar ilmu shariat dan logik. Dia hafal Al-Quran serta 500,000 hadis, bagus yang benar dan yang Disorientasi. Disorientasi seorang gurunya merupakan Shihabuddin abu-Shirawani, yang dikenali sebagai Encyclopedia zaman. 

Dia melanjutkan pendidikannya hingga ia mencapai tahap di mana ia boleh membagikan fatwa (keputusan undang-undang) di setiap masalah yang dihadapi umat Islam. Dia merupakan seorang mujtahid mutlaq (mampu penalaran undang-undang bebas) dalam dua pengetahuan, luaran dan dalaman.
 
Ia kembali ke negaranya dan diikuti Baha’uddin Naqshband maka Alauddin al-Attar  untuk mendidik dirinya dalam pengetahuan yang tersembunyi ..

Dari gurunya dalam pengetahuan kerohanian  ia berkata,

        “Saya tulus dan setia dalam Afeksi saya untuk Syaikh Baha’uddin bahkan sebelum aku mengenalnya. saat saya mendapat Ijazah-nya (izin) untuk menjadi mujtahid mutlaq dan membagikan fatwa, saya kembali ke negara saya dan saya pergi menjenguknya dan membayar menghormati saya berkata kepadanya, dengan kerendahan hati lengkap dan ketaatan.

Dia berkata, “Kau datang padaku dalam perjalanan kembali ke negara kalian Jarkh?” kataku kepadanya, “Aku mencintaimu dan aku hamba kalian kerana kalian mempunyai kemasyhuran terbesar dan kalian diterima oleh semua orang.” Dia berkata, “Itu bukan alasan yang cukup bagus untuk saya untuk menerima kalian.” Lalu aku menjawab, “Oh saya Syaikh, Nabi  mengatakan dalam hadis, “bila Allah mencintai seseorang, ia akan mempengaruhi hati orang-orang untuk mencintai orang tersebut juga.  
Lalu Bahauddin tersenyum dan berkata, “Akulah pewaris kerohanian Azizan . Apa yang kalian katakan itu benar “saat ia mengatakan ini kalimat Saya sangat terkejut, kerana aku telah mendengar dalam mimpi satu bulan sebelumnya, suara berkata kepada saya” Jadi murid dari Azizan “di waktu itu. Aku tak tahu.Siapa Azizan merupakan Tapi dia menyebutkan Perkataan seolah-olah dia telah menyedari mimpi .. Lalu aku mengambil cuti nya. Dia bilang, ‘kalian mungkin pergi, akan tetapi izinkan saya memberi kalian hadiah dengan yang kalian akan ingat saya. ” Dia memberiku turbannya. Dia berkata, “saat kalian melihat ini atau menggunakannya, kalian akan ingat saya, dan saat kalian ingat saya kalian akan menemui saya dan saat kalian menemukan saya kalian akan mencari jalan kepada Allah.”

        “Dia bilang, ‘Dalam perjalanan kembali ke negara kalian Balkh, bila kalian bertemu Mawlana Tajuddin al-Kawlaki, menjaga hati kalian daripada bergosip di hadapannya kerana

dia merupakan seorang santo besar dan dia akan memarahi kalian.” Aku berkata di diriku, “Aku akan kembali ke Herat dengan tips Balkh, tapi saya tak akan melalui Kawlak, di mana Mawlana Tajuddin Hayati Jadi saya tak berfikir bahawa aku akan melihatnya ..”
 
Namun dalam perjalanan suatu peristiwa berlaku untuk kafilah dengan yang saya bepergian dan mengharuskan kita untuk pergi dengan tips Kawlak aku ingat.
 
Perkataan-Perkataan Syeikh Bahauddin, ‘bila kalian melewati Kawlak, setelah itu melawat Syaikh Tajuddin al-Kawlaki. ” Ia datang ke hati saya bahawa Syaikh Bahauddin menyebabkan peristiwa berlaku sehingga aku akan pergi untuk melawat Syaikh.  
saat kami tiba di Kawlak, itu sangat gelap, tanpa bintang-bintang di langit aku pergi. Ke masjid untuk bertanya mengenai Mawlana Tajuddin Kawlaki. Satu orang datang kepada saya dari belakang tiang dan berkata kepada saya, ‘Adakah kalian Yacqub al-Charkhi? ” Aku hairan
 
Dia berkata,. “Jangan terkejut. Aku tahu kalian sebelum kalian datang ke sini saya Syaikh., Syeikh Bahauddin, mengutus aku untuk membawa kalian ke Syaikh Tajuddin al-Kawlaki.” Dalam perjalanan untuk melihat dia, kami bertemu seorang lelaki tua, yang mengatakan, ‘Wahai anakku, jalan kita penuh dengan kejutan Siapa pun yang masuk tak Bisa memahami .. Pencari wajib meninggalkan fikiran di belakang. ” Kami setelah itu memasuki kehadiran Mawlana Tajuddin dan itu sangat sukar untuk menjaga hati saya bebas dari gosip apapun Mawlana Tajuddin memberi Saya sepotong pengetahuan rohani yang belum pernah saya dengar sebelumnya.
 
Semua yang saya pelajari merupakan apa-apa dibandingkan untuk pengetahuan ini saya. sangat suka dengan Syeikh saya, Syeikh Bahauddin, dan tips di mana ia ditetapkan untuk saya untuk bertemu dengan Mawlana Tajuddin, bahawa Afeksi saya untuk dia sangat meningkat”

        “Setelah saya hingga di negara saya, dari masa ke masa, saya akan pergi ke Bukhara untuk melawat Syaikh Bahauddin. Di Bukhara ada majdhub, orang hilang di Cinta Ilahi, yang sangat terkenal dan siapa yang digunakan orang untuk pergi ke untuk berkat Suatu hari. saat aku berniat untuk melawat Syaikh Bahauddin, saya memutuskan untuk melewati orang itu dan melihat apa yang akan dikatakannya saat dia melihat saya dia bilang, “Genjah pergi ke destinasi kalian dan jangan berhenti .. Apa yang wajib kalian memutuskan merupakan yang terbaik. ”

 
Dia mulai menggambar garis banyak debu itu datang. Untuk hati saya untuk menghitung garis-garis ini. bila jumlah baris yang aneh maka itu akan menunjukkan Asterik yang bagus untuk saya, kerana Nabi (saw) berkata, ‘Allah Satu dan Dia seperti jumlah ganjil. ” Aku menghitung garis dan mendapati jumlah mereka menjadi aneh itu membuat hati saya bahagia .. Saya pergi melawat Syaikh Bahauddin dan memintanya untuk membagikan inisiasi dan mengajar saya zikir. Jadi dia mengajar saya stesen Kesedaran Nombor, wuquf cadadi, dan dia berkata kepadaku, seolah-olah dia telah dengan saya saat saya bertemu majdhub itu, “Wahai anakku, selalu tetap memakai nombor ganjil, seperti yang kalian berharap jumlah baris menjadi aneh, dan memberi kalian Asterik sehingga terus bahawa kesedaran apabila kalian membuat zikir. ”

        “Aku begitu sangat direndam dalam air mancur cahaya dan cinta yang saya Syaikh, bahawa aku melawat dia lebih dan lebih dan cinta untuk dia semakin meningkat dalam hati saya Suatu hari saya. Membuka Al-Quran untuk ayat tersebut , ula’ik alladheena hada-l-Lahu fa bi hudahum uqtadih (‘Mereka merupakan Ones yang telah dibimbing oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka) [6:0].

Saya sangat suka membaca ayat itu. di waktu saya tinggal di suatu bandar yang bernama Fatahabad di akhir hari aku memutuskan untuk mengunjungi masjid dan makam Syaikh al-Bakharazi .. Dalam perjalanan, fikiran datang ke hati saya, yang marah saya, jadi saya memutuskan untuk kunjungi Syaikh Bahauddin bukannya saat saya datang ke hadapannya,. maka seolah-olah dia telah menunggu untuk saya Dia melihat. ke mata saya dan lalu berkata, ‘Waktu doa-doa telah datang dan setelah itu kami akan berbicara. ” Setelah solat dia berkata, “Lihat aku.” Aku melihat di wajahnya suatu visi yang megah, yang membuat goyang hati saya terus mulutku tertutup dan dia berkata kepada saya ‘Pengetahuan merupakan dua macam:. Pengetahuan mengenai hati, dan ini merupakan pengetahuan bermanfaat dan itu merupakan pengetahuan mengenai nabi dan rasul-rasul, dan pengetahuan lidah, pengetahuan luaran, dan ini, kerana semua pengajaran terlihat dan terdengar, Bukti dari Allah untuk Kejadian-Nya aku berharap bahawa Allah akan membagikan nasib bagus dalam pengetahuan batin Dan itu datang .. melalui hadith: ‘.. bila kalian duduk dengan  Kebenaran, duduk bersama mereka dengan hati yang benar, kerana mereka merupakan mata-mata dari hati Mereka boleh masuk dan melihat apa yang ada di hati kalian ”

Dia melanjutkan,

        “Saya telah diperintahkan oleh Allah, SWT dan Ta’ala, dan oleh Nabi dan oleh saya Syaikh, tak menerima sesiapa pun di jalan kecuali Allah, Nabi dan Syaikh saya menerima bahawa orang Jadi saya. Akan terlihat malam ini untuk melihat apakah kalian diterima. ” Ini merupakan hari yang paling sukar dalam Hayati saya, saya merasa. Aku akan mencair dari rasa takut bahawa mereka tak akan menerima saya di Jalan ini saya berdoa. Fajr belakangnya dan saya sangat takut. saat ia melihat ke dalam semua hati saya menghilang dan ia muncul di mana-mana aku mendengar. suaranya berkata, ‘Semoga Allah memberkati kalian Dia menerima kalian dan saya menerima kalian .. “

 
setelah itu dia mulai membaca nama-nama Guru guru dari Rantai Emas dari Nabi kepada Abu Bakar, Salman, Qassim, Jaaafar, Tayfur, Abul Hassan, Abu ali, Yasuf, Abul abbas, abdul Khaliq
 
Setiap Syaikh. Ia menyebutkan muncul di depan dari dirinya. saat ia menyebutkan Khaliq abdul ia berhenti dan Khaliq abdul muncul di depan saya Dia berkata, ‘Beri dia untuk saya sekarang,’. dan dia mengajar saya lebih banyak pengetahuan wuquf-al adadi, Ilmu nombor.
 
Dia mengatakan kepada saya bahawa pengetahuan datang kepadanya melalui Khidir setelah itu Syaikh saya. terus membaca Silsilah (rantai), Arif Mahmoud, Ali Ramitani, Muhammad Baba as-Samasi, Sayid Amir Kulal. Mereka masing-masing muncul dengan berbalik dan membagikan saya inisiasi terus. melayani dia, berdiri di pintu, belajar dari padanya, sehingga ia memberi saya izin untuk menjadi panduan untuk orang-orang di Jalan ini Ia berkata. kepada saya, ‘Jalan ini akan menjadi kebahagiaan terbesar untuk kalian. ”
 
Ubaydullah al-Ahrar melaporkan bahawa Ya’qub berkata kepadanya: “Wahai anakku, saya menerima arahan dari Shah Naqshband untuk menemani Syaikh Ala’uddin al-Attar selepas kematiannya [Shah Naqshband] Dengan urutan saya Syaikh. Aku berada di syarikat sebagai murid dari masa kematian Baha’uddin’s hingga kematian Ala’uddin di Jaganyan di Bukhara Dengan berkat persahabatan nya negara saya tinggi dan latihan saya selesai .. ”

Ubaidullah al-Ahrar mengatakan bahawa Syaikh al-Charkhi Yacqub dan Syaikh Zainuddin al-Khawafi itu seperti saudara saat mereka belajar bersama di Mesir di bawah pengajaran sarjana, Syaikh Shihabuddin as-Shirwani. Syaikh Zainuddin mengatakan bahawa Syaikh al-Charkhi Yacqub digunakan untuk menghilang dan muncul selama kuliahnya. Keajaiban ini melambangkan keadaan penghapusan lengkap diri ke Hadirat di Allah SWT. Ini merupakan negara di Mesir, hingga ia datang dan diikuti Shah Naqshband, dan setelah itu dia mencapai keadaan kesempurnaan.

Dia meninggal di desa Hulgatu, di tarikh 5 Safar, 851 H. Dia mempunyai banyak khalifs. Dia melewati Rahsia ini ke Syaikh Ubaydullah Al-Ahrar, semoga Allah memberkati rahsianya.

 
Facebook Comments
Please follow and like us:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *